Kontakt

Alexandra Tkáčová - Viridia

Za parkom 999/5

951 15 Mojmírovce, Slovensko

IČO : 47046635

DIČ : 1085414924

IČ DPH : SK1085414924

Číslo účtu ( ČSOB banka ) : SK73 7500 0000 0040 1755 2686
 
SWIFT : CEKOSKBX 
 

viridiaobchodik@gmail.com

+421 948 43 63 43 ( pondelok - piatok od 10:00 do 16:00 )

 Číslo živn.registra: 430-42938, okresný úrad Nitra