Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ a predávajúci internetového obchodu www.viridia.eu

Alexandra Tkáčová - Viridia

Za parkom 999/5

951 15 Mojmírovce

+421 948 43 63 43  ( volať len vo vyhradených hodinách ) 

Pondelok - piatok : 9:00 - 17:00 

IČO : 47046635

DIČ : 1085414924

IČ DPH : SK1085414924

Číslo živn.registra: 430-42938, okresný úrad Nitra

Zákazník odoslaním svojej objedávky prijíma a uznáva podmienky predaja a dodania objednaného tovaru. Všetky odoslané objednávky považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, že tovar sa už nevyrába, nie je skladom , alebo sa výrazne zmenila jeho cena. Ceny uvedené pri každom produkte sú konečné a uvedené bez dopravy .

Sme platcami DPH 

1) Potvrdenie objednávky 

Každá odoslaná objednávka je potvrdená e-mailom na adresu uvedenú v dodacích údajoch. Doručením tohto e-mailu dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.V prípade, že potvrdzujúci e-mail neobdržíte, nebola pravdepodobne objednávka odoslaná správne.

2) Zrušenie objednávky 

Zákazník má právo objednávku stornovať do 12 hodín od odoslania. 

3) Ceny 

Ceny v internetovom obchode www.viridia.eu sú uvedené s 20% DPH 

4) Spôsob doručenia 

Tovar zasielame prostrednístvom UPS služby na dobierku, resp. bez dobierky platbou dopredu na účet. Tovar je možné si prebrať aj osobne na prevádzke v Nitre.

Adresa osobného odberu: 

Obchodné centrum MAX Nitra

Chrenovská 30

949 01 Nitra

Otváracie hodiny : pondelok až nedeľa od 9:00 - 21:00

Tel.číslo : 0903 77 47 45 ,  0948 43 63 43

Pri osobnom odbere je možné platiť v hotovosti alebo kartou cez platobný terminál.

5) Zasielateľské a balné náklady 

UPS služba Slovenská republika - doručenie kuriérom domov 

Doprava 3,50€ s DPH - pri objednávke nad 60,00 € je doprava tovaru zadarmo

Dobierka 0,99€ s DPH

Platba na účet 0,00€ 

 

IN TIME Česká republika - doručenie kuriérom domov 

platba dopredu na účet - 6,50 € s DPH 

Pri objednávke nad 100,00 € je doručenie tovaru zadarmo. 

 

Ceny sú uvedené s 20% DPH. Ceny sú platné pre Slovensko a Českú republiku. Pri objednávaní si objednávajúci volí typ platby. 

6) Dodacia lehota 

Vaša objednávka bude spracovaná a tovar odoslaný v priebehu 1 až 2 pracovných dní od prijatia objednávky. Pri platbe prevodom môže prísť k omeškanou v závislosti od času prijatia platby. 

7) Reklamácie 

V prípade, ak Vám bude balík doručený s viditeľným poškodením, nepreberajte ho od prepravcu. Na neskoršie reklamácie vzniknuté poškodením tovaru nebude prihliadnuté. Reklamácie ohľadom kompletnosti dodávky, alebo kvality doručeného tovaru akceptujeme najneskôr nasledujuci deň po doručení , preto odporučame hneď po doručení si tovar vizuálne skontrolovať. Po uznaní reklamácie, budete vyzvaní k doručeniu reklamovaného tovaru späť na adresu prevádzkovateľa internetového obchodu. Tovar nezasielajte na dobierku, zásielky zaslané na dobierku nebudú prevzaté. Čiastka zodpovedajúca cene reklamovaného tovaru Vám bude zaslaná na uvedený bankový účet alebo riešená výmenou tovaru,po dohode so zákazníkom.  

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu www.viridia.eu) neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
 3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 5. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
 • a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 • b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 • c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
 • d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 • e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 • f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu . Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. Reklamačný formulár si môžte stiahnuť tu : reklamačný formulár.  Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).

9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

10. Vybavenie reklamácie  nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 • a. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
 • b. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
 • c. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

14. Kontakt Alexandra Tkáčová - Viridia, Za parkom 999/5, 95115 Mojmírovce , viridiaobchodik@gmail.com

8) Vrátenie tovaru  - odstúpenie od zmluvy

Zákazník má právo do 14 dní vrátiť tovar ( odstúpenie od zmluvy )  späť bez udania dôvodu. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť zabalený v originálnom obale. Po predchádzajúcom dohovore ( mailom ) pošlite tovar späť spolu s daňovým dokladom , ale nie na dobierku. Po doručení a kontrole tovaru Vám zašleme čiastku odpovedajúcu platbe, ktorú sme od Vás prijali na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a iných nákladov a poplatkov na Vami uvedený bankový účet. 

Adresa na vrátenie tovaru : 

Alexandra Tkáčová - Viridia

Za parkom 999/5

95115 Mojmírovce 

Formulár na odstúpenie od zmluvy Vám zašleme na e-mail, po Vašej žiadosti, alebo si ho môžete stiahnuť tu : formular_na_odstupenie_od_zmluvy

Pri odstúpení od zmluvy, spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru.

9) Ochrana osobných údajov 

Prevádzkovateľ internetového obchodu prehlasuje a zaväzuje sa, že všetky údaje ktoré získa od svojich zákazníkov a ktoré sú potrebné k objednaniu alebo registrácii k odoberaniu noviniek, budú slúžiť výhradne ku komunikácii so zákazníkom a nebudú poskytované k dispozícii tretím osobám. Výnimkou sú údaje potrebné na doručenie tovaru poskytnuté prepravcovi, ktoré slúžia na správne doručovanie tovaru zákazníkovi.  

10) Orgán kontroly 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj.

Adresa : Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1 Odbor výkonu dozoru tel. č. 037/772 02 16 fax č. 037/772 00 24

11) Alternatívne riešenie sporov

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na viridiaobchodik@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 12) Ochrana osobných údajov 

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly v takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.
 6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.
 7. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 8. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.
 10. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe, súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.
 11. Osobné údaje pre vernostný program v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 12. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.

 

13) Záverečné ustanovenie 

Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými zákonmi platnými na území SR. Potvrdením objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho, súhlasí s nimi a prijíma ich. 

  

 

 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.